Poruszani

Wieczorami czytają sobie wzajemnie książki na głos,
przypalają papierosami słomki siana.
Głuchonieme i niewidome dzieci,
których usta są poruszane.
Do drzwi skrobią właściciele zaginionych kotów,
a planety to księżyce.